Vi deltar tillsammans med Alnarp i Höstförsöket. Vi observerar hur långt hösten har kommit vecka för vecka. Nu är vi inne på vår femte vecka.

image image


Prenumerera på nya blogginlägg