För några veckor sedan läste vi om energi. Vi arbetade och laborerade med olika energiformer. Vi diskuterade även förnybara energikällor och icke förnybara energikällor och skillnaden dem emellan. Fysik går ofta hand i hand med ämnet teknik så därför konstruerade vi vindsnurror i samband med att vi pratade om vindkraftverk. Jag tycker att design är en viktig del i ämnet teknik därför var deras mål inte enbart att få sin snurra att fungera utan även att den skulle ha en genomtänkt design.

Som ni ser i filmen pågick arbetet i många veckor, vi har bara teknik en gång i veckan och alla moment tog tid. Eleverna var noggranna och måna om att det skulle bli perfekta snurror.

Voila!


Prenumerera på nya blogginlägg