På bildlektionen idag skapade vi 3 D – bilder. Vi använde oss av en app som heter Quiver. Den är gratis och eleverna blev helt försjunkna sitt målande.

 


Prenumerera på nya blogginlägg