Inom biologin läser vi nu om kust och hav. Eleverna fick faktatexter, bilder och rubriker på sidorna 104-105 i oordning. Deras uppgift var att bygga ihop rubrikerna, texterna och bilderna så som de trodde de skulle sitta ihop.  När alla gjort ett utkast fick de titta i boken och se om de byggt ihop texterna så som läroboken gjort.

Målet med lektionen var att få  eleverna att observera hur faktatexter är uppbyggda, så att de blir skickligare på att tolka texter och att få läsa texterna flera gånger.

 

    


Prenumerera på nya blogginlägg