På geografin skulle eleverna välja en världsdel och presentera den utifrån fakta från tematiska kartor.


Prenumerera på nya blogginlägg