Utskick Svaneholm (2)

Vi ber alla föräldrar att läsa om vår utflyktsdag till Svaneholm den 13 juni.