Vi läser fysik och undersöker rörelse. I filmen får ni se en liten del av vår undersökning av fritt fallande föremål. Eleverna ställde en hypotes om vilken flaska som slår i marken först eller om det sker samtidigt. Ena flaskan var fylld med grus och den andra med luft.

Vi testade också om det blir samma resultat om man släpper en sten och fjäder.

Prata gärna om det hemma.


Prenumerera på nya blogginlägg