Svensk markservice är på Hallenborg och röjer. Det var dags att röja växtligheten  utanför vårt klassrum, så vi bjöd in dem till oss för att berätta om sitt arbete och om sina verktyg. Intressant!


Prenumerera på nya blogginlägg