Idag har eleverna fått ett kopieringsunderlag som ger information om hur proven i svenska går till. Proven görs nästa vecka.

Läs den och prata med  dem  om innehållet.


Prenumerera på nya blogginlägg