LÄSÅR 17/18

Beting v 46

På föräldramötet framkom önskemål om att göra betinget  lättare att läsa. Nu ligger det som en länk i tabellform, så det är bara att klicka på den.

Beting i matris v 46

 

 

Beting v 38

Så fort utvecklingssamtalen är avklarade ska jag ändra detta till en matris så det blir lättare att läsa.

Ma:

Mån: s 54-55 (56-57)

Mål: Kunna rita en graf över en funktion.

Tis: s 58-59

Mål: Repetera inför diagnos v 39

Ons: s 60, 62

Mål: Repetera inför diagnos v 39

Tors: Bli klar 

 

Fy:  

Ons: Läsa sid 38-39 i Koll på NO.  Vi gör några undersökningar. Se gärna filmerna vi såg på lektionen på SLI;

  • Gigantiska experiment: karusellen
  • Gigantiska experiment : extrem balans

 

Te: 

Fre:  Trafikdag

 

Geo:  

Tis: Fortsatt arbete med de Nordiska länderna. Vi såg geografens testamente.

 

Eng:

Tis: 

Tors: Oregelbundna verb

Fre:

Beting v 37

Ma:

Mån: s 42-43 (44-45)

Mål: Kan läsa och lösa olikheter .

Tis: s 48-49 (46-47)

Mål: Repetera

Ons: s 50-51 (52-53)

Mål: Förstå vad en funktion är och kunna räkna ut en funktions värde.

Tors: Bli klar 

 

Fy:  

Ons: Inställt p g a genomgång av appwriter och skoljogg.

 

Te:

Fre: Se classroom, bildspel om de enkla maskinerna.

Mål: Förstå hjulet och om vi hinner talja och block.  Vi undersöker hjul.

 

Geo:  

Tis: Fortsätter  på temat Norden och hållbar utveckling.

 

Eng:

Tis: 

Tors: 

Fre:

Beting v 36

Ma:

Mån: s 30-31 (32-33)

Mål: Kunna räkna med positiva och  negativa heltal .

Tis: s 34-35  (36-37) gäller Mera

s 34-37 gäller Bas

Mål: Kunna lösa en enkel ekvation

Ons: 38-39  (40-41)

Mål: Lösa problemuppgifter med ekvationer.

Tors: Bli klar 

 

Fy:

Ons: Koll på NO s 36-37  läsa och bearbeta begrepp. Undersöka friktion.

Mål: Kunna förklara friktionskraft med egna exempel.

 

Te:

Fre: Se classroom, bildspel om de enkla maskinerna.

Mål: Förstå ”Kilen”. Tillverka en skruv av ett lutande plan.

 

Geo:  

Tis: Fortsätter  på temat Norden och hållbar utveckling.

 

Eng:

Tis: 

Tors: 

Fre:

Beting v 35

Ma:

Mån: s 18-19   extra  20-21

Mål: Kunna multiplicera med 10, 100 och med uppställning.

Tis: s 22-23  extra 24-25

Mål: Kunna dividera med 10, 100 och kort division.

Ons: s 26-27   extra 28-29

Mål: Repetera.

Tors: Bli klar 

 

Fy:

Ons: Koll på NO s 34-35 läsa och bearbeta begrepp. Skriv en faktatext om krafter.

Mål: Kunna förklara gravitationskraft med exempel och ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 

Te:

Fre: Se classroom, bildspel om de enkla maskinerna.

Mål: Förstå ”det lutande planet”. Tillverka en katapult- under förutsättning att materialet har levererats.

 

Geo:  

Tis: Fortsätter  på temat Norden och hållbar utveckling.

 

Eng:

Tis: Grammatik – när använder du ”a and an” och film.

Tors: Läsa textbook sid 4-5. Malin rekommenderar att ni läser texten hemma innan för att få förförståelse.

Fre: Läsa sid 8 textbook och göra en skriftlig övning.

 

Beting v 34

Ma:

Tis: s 6-7   extra  8-9

Mål: Kunna de fyra grundläggande räknesättens begrepp och använda dem.

Ons: s 10-11   extra 12-13

Mål: Kunna använda prioriteringsregeln.

Tors: s 14-15   extra 16-17

Mål: Kunna addition och subtraktion med uppställning.

Fre: s 18

Mål: Kunna multiplikation med 10 och 100.

 

Fy:

Ons: Koll på NO s 32-33 läsa och bearbeta begrepp. Två undersökningar ska göras.

Mål: Kunna förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 

Te:

Fre: Se classroom, bildspel om de enkla maskinerna.

Mål: Förstå hävstången och tillverka en katapult- under förutsättning att materialet har levererats.

 

Eng: Skriva ett brev till Malin, ska vara klart på tisdag.

 

Geo:  

Tis: Inleder  ”Norden”, ser en film och diskuterar ämnet.

 

Info:

Angela är inte på skolan torsdag, eventuellt inte heller på fredag. Malin ersätter Angela.

 

LÄSÅR 16/17

Beting v 24

Denna vecka slutför vi allt.

Tänk på att vi på tisdag är på Svaneholm och att ni måste läsa viktig  info om dagen som vi lagt ut på bloggen.

onsdag avslutar vi matematiken med en diagnos.

torsdag är det minimaran och att alla elever slutar kl 13.10 – läs info som står i bloggen.

fredag är det avslutning – läs info som står i bloggen.

Beting v 23

Ma:

Tis:  Lediga

Mål: Lediga

Ons: Arbeta klart hela kapitel 4 och vi spelar schack hela dagen (halvklass)

Mål: Läs sammanfattningen i boken vet du  vad du ska kunna inför diagnos kapitel 4

Tors: se ovan

Mål:Se ovan

Fre: Bli klar med kapitel 4

 

Te:

Tors: Vi bygger hus/rum i lådan.

Mål: Du ska kunna dokumentera i form av skisser med förklarande ord och begrepp samt göra en fysisk modell.

Bild:

Tors: Vi får se om vi behöver arbeta med teknik istället för bilduppgift.

 

Beting v 22

Ma:

Tis:  s 194-197

Mål: Förstå skala på en förstoring och att rita efter skala.

Ons: s 198-201

Mål: Förstå skala på en förminskning och att rita efter skala.

Tors: 203-205

Mål:Se ovan

Fre: Bli klar

 

Bi:

Tis: ”Koll på NO ” s 114-115.

Mål: Du ska kunna ge exempel på hur människan påverkar haven.

Ons: Vi arbetar med frågor på hela kapitel 6.

Mål: Kunna leta fakta och förstå fakta i kapitel 6.

 

Te:

Tors: Vi bygger hus/rum i lådan.

Mål: Du ska kunna dokumentera i form av skisser med förklarande ord och begrepp samt göra en fysisk modell.

 

Bild:

Tors: Vi får se om vi behöver arbeta med teknik istället för bilduppgift.

Mål:

Beting v 21

Ma:

Tis:  s 186-189

Mål: Kunna enheterna för area och räkna ut area för parallellogram, rektangel, kvadrat och triangel.

Ons: s 190-193

Mål: Kunna rita likformiga figurer och förstå begreppet.

Tors: Lediga

Mål:

Fre: Lediga

Bi:

Tis: ”Koll på NO ” s 112-113.

Mål: Du ska veta vad som gör Östersjön till ett speciellt hav. Du ska kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

Ons: Vi arbetar med naturväsen i vår stad.

Mål: Du ska känna till våra naturväsen.

Te:

Tors: Ledig

Mål:

Bild:

Tors: Ledig

Mål:

Beting v 20

Ma:

Tis:  s 174 – 177

Mål: Kunna enheterna för area.

Ons: s 178 – 181

Mål: Kunna räklna ut arean för en parallellogram.

Tors: s 182 – 185

Mål: Du ska kunna räkna ut en triangels area.

Fre: Bli klar

 

Bi:

Tis: ”Koll på NO ” s 110-111.

Mål: Du ska känna tull hur djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

Ons: Vi arbetar med naturväsen.

Mål: Du ska känna till våra naturväsen.

 

Te:

Tors: Vi börjar arbeta med skokartongerna och gör skisser för modellen vi ska bygga nästa gång.

Mål: Du ska kunna göra dokumentationer i form av skisser med förklarande ord och måttangivelser.

 

Bild:

Tors: Bli klar med stjärnbilden. Vi ska göra en fiskbild.

Mål: Du ska kunna bygga upp en bild med hjälp av  linjer och färg.

Beting v 19

Ma:

Tis:  Hela kapitel 3 klart

Mål: läs sid 167

Ons: s Diagnos

Tors:  s 170 -173

Mål: Kunna begreppet area och räkna med potenser.

Fre: s 174

 

Bi : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kust och hav” s 108-109.

Mål:  Du ska kunna förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

Ons:  Vi arbetar med texten och begreppen, ev hinner vi även sid 106-107.

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner. Grupparbete, se classroom. Redovisning.

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar. Att redovisa.

 

Bild:

Tors:  Vi gör en fisk.

Mål: Att kunna bygga upp en bild med linjer och mönster.

 

 

Beting v 18

Ma:

Tis: s 158-161

Mål: Du ska kunna räkna ut en medelhastighet och veta  vilka enheter du använder till medelhastighet.

Ons: s 162-165

Mål: Öva på allt du lärt dig i detta kapitel.

Tors:  s 166 gärna mer om du hinner.

Mål: Öva på allt du lärt dig i detta kapitel.

Fre: Spel sid 150 och att bli färdig med beting.

 

Bi : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kust och hav” s 102-105.

Mål:  Du ska veta varför haven är så viktiga för livet på jorden.

Ons:  Vi arbetar med texten och begreppen.

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner. Grupparbete, se classroom

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Vi gör skisser som ska användas i teknikuppgiften eller så börjar vi på en havsbild.

Beting v 17

Ma:

Tis: s 146-149

Mål: Du ska kunna göra enhetsbyten inom volymenheter.

Ons: s 150-153

Mål: Att komma ihåg alla enhetsbyten.

Tors:  s 154-157

Mål: Att kunna hantera tidsenheter.

Fre: Bli klar

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö”. Repetera, se frågor på classroom.

Mål:  Du ska repetera och komma ihåg viss fakta.

Ons: Prov

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner. Grupparbete se classroom

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Vi gör skisser som ska användas i teknikuppgiften.

Beting v 16

Ma:

Tis: s 130-135

Mål: Du ska kunna göra enhetsbyten inom längdenheter.

Ons: s 138-141

Mål:  Du ska kunna göra enhetsbyten inom viktenheter.

Tors:  s 142-145

Mål: Du ska kunna använda proportionella samband.

Fre: Bli klar

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö”. Repetera, se frågor på classroom. Prov nästa vecka.

Mål:  Du ska repetera och komma ihåg viss fakta.

Ons: Se ovan

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner. Grupparbete se classroom

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Vi gör skisser som ska användas i teknikuppgiften.

 

Beting v 14

Ma:

Tis: Vi rättar diagnosen tillsammans och varje elev utvärderar sina beräkningar.

Mål: Du ska kunna reflektera över ditt lärande. 

Ons: s 122-125

Mål:  Du ska kunna använda begreppen m, kg, och l och kunna uppskatta dessa.

Tors:  s 126-129

Mål: Du ska känna till måttenheternas positionssystem.

Fre: s 130-133

Mål: Du ska kunna göra enhetsbyten inom längdenheter.

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 98-99.

Mål:  Du ska bli medveten om att människan påverkar naturen.

Ons: Vi arbetar med begreppen på s 98-99 i grupp.

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner.

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Påskkort

Mål: Att kunna göra  bild och text med bestämt budskap.

 

Samh/geo:

Fre: Redovisa grupparbeten om lagar i samhället.

Hela veckan: Vi arbetar med Globen.

 

 

 

Beting v 13

Ma:

Tis: s 118.

Mål: Vi repeterar.

Ons: s 120-121

Tors:  Diagnos

Fre: Vi rättar tillsammans

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 95-96.

Mål:  Du ska känna till att det finns både sura och basiska ämnen. Veta att vi mäter med en Ph-skala.

Du ska veta hur vi sorterar sopor.

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner.

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Träna handstilen och lära dig olika handstilar för olika tillfällen.

Mål: Att kunna göra en text som till utseende passar till en bild.

 

Samh/geo:

Mån/ fre: Diskussioner om samhällsfunktioner i samhället och infrastrukturer.

 

Sv:

Vi arbetar med bokstävernas utseende och form och  att kunna skriva en signatur.

Mål: Du ska kunna skriva korrekta bokstäver.

 

Beting v 12

Ma:

Tis: s 106-109. 

Mål: Vi bearbetar begreppet sannolikhet.

Ons: Lediga

Tors:  s 110-113

Mål: Vi tränar praktiskt medelvärde.

Fre:  s 114-117

Mål: Kunna beräkna sannolikhet.

 

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 93-94.

Mål:  Du ska känna till att det finns både sura och basiska ämnen. Veta att vi mäter med en Ph-skala.

 

Te:

Tors: Vi arbetar med infrastrukturer i samhället och andra samhällsfunktioner.

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället och hur de samverkar.

 

Bild:

Tors:  Göra 3 D-bilder.

Mål:  Du lär dig hur 3 D-bilder ser ut och hur du kan skapa dessa digitalt.

 

Samh/geo:

Mån/ fre: Diskussioner om samhällsfunktioner i samhället och infrastrukturer.

 

Eng:

Under veckan: Vi får nya dialoger att träna på under måndagen och sedan arbetar vi med dessa hela veckan.

Beting v 11

Ma:

Tis: s 94-97. 

Mål: Träna på att samla in data och skriva in detta i tabeller och presentera med diagram.

Ons: s 98-101

Mål: Kunna räkna med medelvärde.

Tors:  s 102-105

Mål: Kunna räkna med median och typvärde.

Fre: s 106

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 92

Ons: Koll på NO, s 93. Vi gör laborationer och arbetar med begrepp.

Mål:  Du ska känna till vad lösningar och blandningar är.

 

Te:

Tors: Vi läser s 22-23  i ”Teknik”

Mål: Att känna till några tekniska system i huset och samhället.

 

Bild:

Tors:  Om reklambilderna är klara börjar vi på börjar att göra 3 D-bilder.

Mål:  Du lär dig hur 3 D-bilder ser ut och hur du kan skapa dessa digitalt.

 

Samh:

Mån/ fre: Vi fortsätter arbeta med reklam och hur det påverkar oss.

 

Eng:

Under veckan: Återkommer

 

Beting v 10

Ma:

Tis: s 82-85. 

Mål: Kunna göra en tabell och kunna avläsa en tabell.

Ons: s 86-89

Mål: Kunna avläsa och tolka information i tabell och diagram.

Tors:  s 90-93

Mål: Kunna rita och avläsa stolp- och cirkeldiagram

Fre: Bli klar

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 90

Ons: Koll på NO, s 91.

Mål:  Du ska kunna redogöra för fast form, flytande form och gasform. Du ska kunna ge exempel på kemiska reaktioner.

 

Te:

Tors: Vi läser s 20-21  i ”Teknik”

Mål: Att känna till några begrepp om väggar och tak.

 

Bild:

Tors: Vi  slutför våra vindsnurror .  Vi börjar att göra 3 D-bilder.

Mål: Du lär dig hur en bild byggs upp utifrån enkla former och med olika verktyg. Du lär dig hur 3 D-bilder ser ut och hur du kan skapa dessa digitalt.

 

Samh:

Mån/ fre: Vi fortsätter prata tidningar.

 

Eng:

Under veckan: Återkommer

 

 

Beting v 9

Ma:

Tis: s 70-73. 

Mål: Att kunna se sambandet mellan decimalform, bråkform och procent och att en hel är 100 %.

Ons: s 74-77

Mål: Du ska kunna procentform som används i vardagen  t ex att 1/4 är 25%.

Tors:  78-81

Mål: Att kunna se sambandet mellan decimalform, bråkform och procent och att en hel är 100 %.

Fre: Bli klar

 

Ke : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Kemi och miljö” s 86-87

Ons: Koll på NO, s 88-89.

Mål:  Du ska veta vad ämnet kemi innebär och kunna förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att ingenting försvinner, allt finns kvar.

 

Te:

Tors: Vi läser s 16-19 i ”Teknik”

Mål: Att lära sig mer om bygga och bo.

 

Bild:

Tors: Vi tillverkar vindsnurror .

Mål: Du lär dig hur en bild byggs upp utifrån enkla former och med olika verktyg.

 

Samh:

Mån/ fre: Återkommer

 

Eng:

Under veckan: Återkommer

 

Beting v 7

Ma:

Tis:  Bli klar med hela kapitel 1

Ons: Diagnos

Mål: Att lyckas

Tors: s 66-69 

Mål: Att kunna se sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

Fre: Vi övar på begrepp.

 

Fy : 

Tis: Koll på NO, kapitel ”Energi” , vi svarar på frågorna som finns på classroom och i er mail.

Mål:  Kunna så mycket som möjligt om energi.

Tors:  Prov på kapitel ”Energi”

 

Te:

Tors: Vi tillverkar vindsnurror.

Mål: Du kan bygga och förbättra  enkla tekniska saker.

 

Bild:

Tors: Vi tillverkar vindsnurror och hjärtan.

Mål: Du lär dig hur en bild byggs upp utifrån enkla former och med olika verktyg.

 

Samh:

Mån/ fre: Samhällskunskap s 76-77.

 

Eng:

Under veckan: Vi övar dialoger.

Beting v 6

Ma:

Tis:  Bli klar med hela kapitel 1

Ons: Diagnos

Mål: Att lyckas

Tors: s 66-69 

Mål: Att kunna se sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

Fre: Vi övar på begrepp.

 

Fy : 

Tis: Koll på NO s 80-81.

Mål:  Du ska veta vad växthuseffekten är och fundera över vad du kan göra.

Ons:  Vi arbetar med instuderingsfrågor inför provet nästa vecka.

 

Te:

Tors: Vi tillverkar vindsnurror

Mål: Du kan bygga och förbättra  enkla tekniska saker.

 

Bild:

Tors: Vi tillverkar ett Alla hjärtans dag-kort.

Mål: Du lär dig hur en bild byggs upp utifrån enkla former och med olika verktyg.

 

Hi:

Fre: Upptäcktsresande avslutas.

 

Eng:

Under veckan: Vi övar dialoger.

Beting v 5

Ma:

Tis: s 42-45

Mål: Du ska kunna dividera ett decimaltal med ett heltal.

Ons: s 46-49

Mål: Du ska kunna dividera ett decimaltal med som inte går jämt ut.

Tors: s 50-53

Mål:  Multiplikation och division med decimaltal och talen 10,100 och 1000.

Fre: På teater

Fy : 

Tis: Besök av Kristian

Mål:  Du ska få insyn i vad yrkesgruppen elektriker arbetar med.

Ons:  s 78-79 i ”Koll på NO” . Ev hinner vi även sid 80.

Mål: Du ska kunna veta skillnaden mellan förnybar energi och icke förnybar energi och ge exempel.

Te:

Tors: Vi tillverkar vindsnurror

Mål: Du kan bygga och förbättra  enkla tekniska saker.

Bild:

Tors: På classroom finns steg för steg instruktioner på att rita djur lätt, välj bild och rita ett djur.

Mål: Du lär dig hur en bild byggs upp utifrån enkla former.

Hi:

Mån:  Redovisa

Eng:

Mån: Genomgång av oregelbundna verb.

 

Beting v 4

Ma:

Tis: s 30-33

Mål: Du ska kunna multiplicera ett heltal med ett decimaltal.

Ons: s 34-37

Mål: Vi repeterar.

Tors: s 38-41

Mål:  Du ska kunna multiplicera decimaltal med uppställning.

Fre: Gör klart veckans ma-beting.

 

Fy : 

Tis: 76-77 i ”Koll på NO”  samt i boken ”Fysik och Kemi” s 72-73, 79, 81 om magnetism.

Mål:  Du ska kunna ge exempel på vad magneter kan användas till och kunna berätta något om hur en magnet fungerar.

Ons: Vi undersöker magneter

Mål: Du ska kunna göra systematiska undersökningar och skapa en elektromagnet.

 

Te:

Tors: Vi skriver frågor till en elektriker och läser sid 51-52 i boken ”Teknik”.

Mål: Lära oss mer om risk och nytta med el.

 

Bild:

Tors: På Classroom hittar du en bild du kan analysera. Ni som är ute och reser välj en av bilderna och arbeta med den. Fungerade det inte förra veckan att välja bild går det denna veckan, för jag har gjort en justering. De som är klara får annan uppgift.

Mål: Du ska kunna analysera ett konstverk och använda ord och begrepp i din analystext.

 

Hi:

Mån och fre: Arbeta med ett faktahäfte om Columbus, därefter skriva en faktatext om honom.

 

Eng:

Mån: Genomgång av texten i Textbook s 30.

Mål: Du ska kunna läsa och översätta.

Beting v 3

Ma:

Tis: s 18-21

Mål: Du ska kunna addera och subtrahera decimaltal  m h a huvudräkning.

Ons: s 22-25

Mål: Du ska kunna addera och subtrahera decimaltal m h a uppställning.

Tors: s 126-29

Mål:  Du ska kunna avrunda decimaltal.

 

Fy : 

Tis: Koll på NO s 76-77 .

Mål:  Du ska kunna ge exempel på vad magneter kan användas till och kunna berätta något om hur en magnet fungerar.

Ons: Vi arbetar med el-lådan.

Mål: Du ska kunna göra systematiska undersökningar.

 

Te:

Tors: Vi fortsätter med ellådan eller med magnetiska undersökningar.

Mål: Troligtvis om vi hinner:  Du ska kunna skapa en elektromagnet.

 

Bild:

 

Tors: På Classroom hittar du en bild du kan analysera. Ni som är ute och reser välj en av bilderna och arbeta med den. Fungerade det inte förra veckan att välja bild går det denna veckan, för jag har gjort en justering.

Mål: Du ska kunna analysera ett konstverk och använda ord och begrepp i din analystext.

 

Hi:

Mån och fre: Arbeta med ett faktahäfte om Columbus, därefter skriva en faktatext om honom.

 

Eng:

Mån: Textbook s 28

Mål: Du ska kunna läsa och översätta.

Beting v 2

Ma:

Tis: s 6-9

Mål: Kunna använda tal i både bråk- och decimalform.

Ons: s 10-13

Mål: Förstå positionssystemet för tal i decimalform.

Tors: s 14-17

Mål:  Förstå positionssystemet för tal i decimalform.

 

Fy : 

Tis: Koll på NO s 70-71 .

Mål: Du ska kunna förklara vad energi är och vad energiprincipen innebär.

Ons: Koll på NO s 72-73. Vi skriver och gör en bilder i blå boken om de olika energiformerna.

Mål: Du ska kunna ge exempel på vad vi behöver energi till och kunna redogöra för några olika energiformer.

 

Te:

Tors: Koll på NO s 74-75.

Mål: Du ska veta hur en elektrisk apparat fungerar.

 

Bild:

Ons: Göra  bilder som presenterar olika energiformer med förklarande text.

Mål: Du ska kunna göra ett tydligt budskap i din bild.

Tors: På Classroom hittar du en bild du kan analysera. Ni som är ute och reser välj en av bilderna och arbeta med den.

Mål: Du ska kunna analysera ett konstverk och använda ord och begrepp i din analystext.

 

Beting v 51

Ma:

Tis- ons:  gärna boken färdig.

Mål: Vi repeterar allt vi gjort denna termin. Försök att själv lösa dina minnesproblem genom att leta bakåt i boken innan du frågar någon.

 

Bi : 

Ons: Koll på NO s 60-61 .

Mål: Du ska kunna berätta något om hjärnan och nervsystemet.

Te:

 

Inställt p g a skolavslutning

Re:

Mån: Vi avslutar julens traditioner

Mål: Känna till och kunna förklara några av julens traditioner.

Bild:

Vi hoppas bli klara på onsdag med planscherna. Vi färdigställer våra stora planscher om de två olika sätten att tänka, så kallade mindset.

 

Beting v 50

Ma:

Ons – fre: s 174-185 Vi kommer att ha matematik lite då och då under dessa dagar, utifrån vad vi hinner.

Mål: Vi repeterar allt vi gjort denna termin. Försök att själv lösa dina minnesproblem genom att leta bakåt i boken innan du frågar någon.

 

Bi : 

Ons: Koll på NO s 60-61 .

Mål: Du ska kunna berätta något om hjärnan och nervsystemet.

 

Te:

Ti: Vi gör klart våra förpackningar.

Mål: Du ska kunna mäta och rita en skiss på en förpackning. Du ska veta vilken geometrisk kropp du skapar.

 

Geo:

Mån: Arbeta med att samla in uppgifter/data om olika saker och  sammanställa detta.

Mål: Kunna göra en sammanställning av geografisk data om ditt närområde.

Bild:

 

Vi färdigställer våra stora planscher om de två olika sätten att tänka. så kallade mindset.

 

 

 

Beting v 49

Ma:

Tis – Ons: s 166-173

Tors: Diagnos

 

Bi : 

Tis: Koll på NO s 58-59.

Mål: Känna till hur sinnet ”känsel” fungerar.

Ons:  Vi gör en undersökning om känsel. Du ska kunna ställa en fråga som går att undersöka.

Mål:  Kunna ställa en undersökande fråga och gör undersökningen.

 

Te:

Inställt p g a Nobelfesten.

Geo:

Mån: Arbeta med att samla in uppgifter/data om olika saker och  sammanställa detta.

Mål: Kunna göra en sammanställning av geografisk data om ditt närområde.

Bild:

Inställt p g a Nobelfesten

 

Beting v 48

Ma:

Tis: s 154-157

Mål: Att veta att summan av en triangels vinklar är 180  grader

Ons: s 158-161

Mål: Att veta att summan av en månghörnings vinklar är 360 grader och veta deras egenskaper.

Tors: s 162-165

Mål: Att veta vad en geometrisk kropp är och kunna namn på några.

Fre: Bli klar och träna begrepp du lärt dig under veckan.

 

Bi : 

Tis: Koll på NO s 56-57.

Mål: Känna till några begrepp om lukt- och smaksinnet.

Ons: Koll på NO s 56-57.  Vi lär oss mer om Alfred Nobel.

Mål:  Kunna ta ut fakta och skriva om lukt- och smaksinnet. Känna till något om Nobel.

.

Te:

Tors: Vi listar ut hur en förpackning ser ut innan den viks i fabriken.  Vi gör skisser.

Mål: Du ska kunna mäta och rita en skiss på en förpackning.

 

Samh:

Mån och fre: Fortsatt arbete med barnkonventionen. Vi redovisar och sammanfattar.

Mål: Känna till barnkonventionen och veta vilka rättigheter den säger att barn ska ha och kunna ge exempel på hur det ser ut för barn i olika delar av världen.

Bild:

Vi fortsätter på våra gruppbilder om hur vi ska tänka för att lära bättre och utvecklas.

 

Eng:

Mån och fre: Workbook sid 111.

Mål: Kunna böja regelbundna verb.

 

 

 

 

Beting v 47

Ma:

Tis: s 142-145

Mål: Att kunna rita cirklar med passare.

Ons: s 146-149

Mål: Att kunna  begrepp som benämner cirkelns delar.

Tors: s 150-153

Mål: Att kunna namnge månghörningar och räkna ut deras omkrets.

Fre: Bli klar och träna begrepp du lärt dig under veckan.

 

Bi och Fy: 

Tis: Koll på NO s 51-53.

Mål: Känna till några begrepp om örat.

Ons: Koll på NO s 51-53.  Vi får även besök av Ulrika som pratar om öra och ljud.

Mål:  Du ska känna till begreppen; ljudvågor, ljudstyrka, buller och eko.

 

Te:

Tors: Vi listar ut hur en förpackning ser ut innan den viks i fabriken.  Vi gör skisser.

Mål: Du ska kunna mäta och rita en skiss på en förpackning.

 

Samh:

Mån och fre: Fortsatt arbete med barnkonventionen

Mål: Känna till barnkonventionen och veta vilka rättigheter den säger att barn ska ha och kunna ge exempel på hur det ser ut för barn i olika delar av världen.

Bild:

Vi fortsätter på våra gruppbilder om hur vi ska tänka för att lära bättre och utvecklas.

 

Eng:

Mån och fre: Workbook sid 110.

Mål: Kunna substantiv i plural.

Beting v 46

Ma:

Tis: s 130-133

Mål: Att kunna mäta vinklar med gradskiva.

Ons: s 134-137

Mål: Att kunna mäta vinklar med gradskiva.

Tors: s 138-141

Mål: Att kunna rita vinklar och mäta dem samt att kunna räkna ut vinkeln om en vinkel är känd.

Fre: Bli klar

 

Bi och Fy: 

Tis: Koll på NO s 46-47.

Mål: Känna till några begrepp om ögat.

Ons: Koll på NO s 48-49.

Mål:  Du ska känna till vad en skugga , reflexion och lins är.

 

Te:

Tors: Läs ”Teknik”  s 12-15.  Vi ser en film om återvinning.

Mål: Du ska kunna samtala om nödvändigheten av återvinning av förpackningar.

 

Samh:

Fre: Arbete med barnkonventionen.

Mål: Du ska veta vad barnkonventionen är.

 

Bild:

Vi fortsätter på våra gruppbilder om hur vi ska tänka för att lära bättre och utvecklas.

 

Beting v 45

Ma:

Tis: s 118-121

Mål: Kunna namnge vinklar och veta vad punkt, linje, stråle och sträcka är.

Ons: s 122-125

Mål: Du ska kunna rita parallella linjer och linjer som skär varandra.

Tors: s 126-129

Mål: Du ska veta vilka gradtal som hör till rät, rak, trubbig och spetsig vinkel.

Fre: Bli klar

 

Bi: 

Tis: Vi skriver frågor till Mia. Vi analyserar hur en systematisk undersökning är.

Ons: Vi gör en ny bedömningsuppgift. Läs gärna sid 24-25 innan onsdag.

Mål:  Du ska kunna planera en systematisk undersökning och dokumentera denna.

 

Te:

Tors: Läs ”Teknik”  s 12-15.  Vi börjar göra en skiss på egen kartong.

Mål: Att kunna granska en pappersförpackning och se hur den är uppbyggd. Därefter göra en skiss och bygga en pappersförpackning enligt egna  konstruktionsförslaget. Du ska använda förklarande ord och begrepp.

 

Bild:

Tors: Göra en egen ”Learning pit” . Vi ska samtala om hur man lär.

Mål: Du ska kunna göra ett  bildspråk så att budskapet når fram.

 

Sh:

Mån och fre: Mänskliga rättigheter, levnadsvillkor i världen.

Mål : Veta vad FN:s barnkonvention är. Kunna några av punkterna i barnkonventionen.

 

Eng:

Mån och fredag: Läsa och översätta sid 17 i textbook. Gör övningarna i Workbook sid 18-19, 21 c.

 

 

Beting v 43

Denna vecka är svår att förutsäga eftersom vi har läsprojekt, men min tanke är att hinna följande:

Ma:

Mån-ons s 110-117

Obs! Du behöver inte kunna dividera ett bråktal med ett heltal (s 102-105).

Mål: Att kunna addera, subtrahera, multiplicera bråktal och kunna förkorta och hantera bråkform och blandad form samt att kunna ta ut delar av ett heltal .

 

Tors: Diagnos

 

 

Bi:

Ons: Tandsköterska på besök.

Tors: Vi ska göra en undersökning som handlar om andning. Läs gärna igenom s 28 ”Koll på NO” för då förstår du bättre.

 

Hi/Re:

Mån: Du ska skriva ned vad du kan om ”När kristendomen kom till Sverige”.

 

Både teknik, klassråd och bild  är ämnen som är inställda under tiden vi har läsprojekt.

 

Beting v 42

Denna vecka är svår att förutsäga eftersom vi har läsprojekt, men min tanke är att hinna följande:

Ma:

Tis: s 94-97

Mål: Att kunna multiplicera bråk med ett heltal.

Ons: s 98-101

Mål: Att kunna multiplicera bråk med ett heltal och sedan svara i enklast form

Tors: s 106-109

Mål: Du ska kunna ta ut delar av ett tal.

Tänk på att det är diagnos nästa vecka!

 

Bi:

Tors: ”Koll på NO” s  40-41,  och vi ska skriva frågor till en tandsköterska.

 

Re: 

Info kommer senare.

 

Sv: 

Tis: Vi tränar på ordklasserna; substantiv, adjektiv och verb.

 

Eng:

Tis: Redovisningar, träna gärna hemma så du känner dig säkrare.

 

Både teknik, klassråd och bild  är ämnen som är inställda under tiden vi har läsprojekt.

 

Beting v 41

Denna vecka är svår att förutsäga eftersom vi har läsprojekt, men min tanke är att hinna följande:

Ma:

Tis: s 82-85

Mål: Att kunna förkorta och att förkorta till den enklaste formen.

Ons: s 88-89

Mål:  Att kunna förkorta och att förkorta till den enklaste formen.

Tors: 90-93

Mål: Addition och subtraktion av liknämniga bråk. Att skriva svar med enklaste möjliga bråkform.

 

Bi: 

Tis -tors: Koll på NO s 36-39

Mål: Du ska kunna förklara hur muskler och skelett fungerar tillsammans.

 

Geo:

Mån & fre: Redovisa ditt land för klassen.

Fre:  När Sverige blev kristet, hur det gick till.

 

Både teknik och bild är ämnen som är inställda under tiden vi har läsprojekt.

 

Beting v 40

Ma:

Tis: s 70-73

Mål: Kunna omvandla från bråkform till blandad form.

Ons: s 74-77

Mål: Kunna omvandla från bråkform till blandad form.

Tors: s 78-81

Mål: Du ska förstå begreppet förkorta och öva på att förkorta.

Fre: Göra klart.

Bi:

Tis: Koll på NO s 33

Mål: Du ska veta något om hur kroppens eget försvar fungerar.

Ons: Koll på NO s 34-35.

Mål: Du ska kunna förklara hur muskler och skelett fungerar tillsammans.

Te:

Tors: Dokumentera arbetsprocessen och föreslå förbättringar.

Mål: Att kunna konstruera ett föremål utifrån en beskrivning och dokumentera arbetsprocessen.  Ge förslag på förbättringar.

Bild:

Tors: Bli klar med färgblomman.

Mål: Veta vad grundfärgerna är och hur linjer kan bygga upp en bild.

 

Geo:

Mån, Fre: Skriv fakta om ett land i Europa.

Mål: Kunna hitta fakta och skriva en faktatext.

 

 Beting v 39

Ma: 

Tis: 62-65

Mål: Kunna begreppen kvot, nämnare, täljare, liknämniga bråk och oliknämniga bråk. Kunna göra addition och subtraktion med liknämniga bråk.

Ons: 66-69

Mål: Kunna jämföra storleken på tal i bråkform. Kunna skriva bråktal i blandad form och med heltal.

Tors: bli klar

Bi:

Tis: Koll på NO s 30-31

Mål: Du ska kunna ge exempel på vilka uppgifter blodet har.

Ons: Koll på NO s 32.  Skriva en faktatext om blodet.

Mål: Du ska veta att kroppen renas på gifter och var det sker i kroppen. Namn på dessa organ.

Te:

Tors: Praktiskt arbete. Vi ska konstruera en boll.

Mål: Att kunna konstruera ett föremål utifrån en beskrivning och dokumentera din arbetsprocess.

Bild:

Tors: Bli klara med färgblomman och bokstäverna.

Mål: veta vad grundfärgerna är och hur linjer kan bygga upp en bild.

Geo:

Mån, Fre: Skriv fakta om ett land i Europa.

Mål: Kunna hitta fakta och skriva en faktatext.

 

Beting v 38

Ma:

Tis- Tors: Träna inför diagnos på fredag

Mål: Se alla föregående mål jag har i betinget.

Fre: Diagnos på kapitel 1 ”De fyra räknesätten”.

 

Bild: 

Tors: Göra bokstäver till ett budskap

 

Bi:

Tis: Koll på NO: s 28-29 Genomgång av text

Ons: Koll på NO: s 28-29 Skriva egen text , undersökning

Mål: Du ska kunna veta varför och hur vi andas.

 

Hi och samh:

Mån: Vi arbetar med migration och diskussioner utifrån ”Flyttfåglar”

 

Beting v 36

Ma:

Tis: s 26-29

Mål för ”Mera”: Lära dig hur du ska lösa problemuppgifter steg för steg.  Mål för ”Bas”: Kunna göra en subtraktion- och additionalgoritm.

Ons: s 30-33

Mål: Kunna multiplicera tal som slutar på noll och att dela upp tal i faktorer.

Tors: s 34-37

Mål: Att lära sig  multiplicera varje talsort för sig vid räkning.

Fre: Arbeta klart s 26-37

 

Bi:

Tis:  Spela in ett samtal.

Mål: Du ska träna på att säga vad du tycker och kunna  lyssna på vad andra tycker. Samtalet     ska handla om hur människan påverkar fjället utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ons:  Koll på NO: s 26

Mål: Veta var energin i födan kommer från.

 

Te: 

Tors: Teknik s 10-11.

Mål: Känna till hur vi kan förvara saker i behållare.

 

Bild: 

Tors: Göra en färgblomma

Mål: Du ska lära dig grundfärgerna och hur du kan sätta ihop linjer och färger.

 

Geo: 

Mån och fre: Geografi:  s 27-28, svara på frågor.

Mål: Känna till vad en slätt är och hur floder rör sig genom landskapen och vilken nytta människan har av slätt och flod.

 

 

Beting v 35

Ma: 

Tis: s 14-17            Mål: Kunna begreppen för de fyra räknesätten och se sambanden dem emellan.

Ons: 18-21            Mål: Kunna lösa en ekvation och en olikhet.

Tors: 22-25           Mål: Kunna använda prioriteringsregeln

Fre: Arbeta klart 14-25

 

Bi:

Koll på NO: s 14-19

Mål: Känna till fakta om Alperna och dess natur. Förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

 

 

Te:

 

Göra om en klädnypa.

Mål: Du kan bygga en enkel teknisk sak.

Bild:

Gruppbilden ska bli klar.    

Mål: Kunna måla med tempera och följa linjer och fylla fält med färg.

 

Geo:

Geografi: läs s 24-25.      

Mål: Känna till fakta om hur berg bildas och vilka bergskedjor som finns i Europa.

 

Eng:

Info kommer senare

 

Beting v 34

Ma: 

Mån-tis: s 6-9                   Målet är att   du ska kunna använda huvudräkningsstrategier för addition och subtraktion.

Ons-tors: s 10-13           Målet är att du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division.

Bi:

Koll på NO: s 8-11.   Målet är att du ska kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

Te:

Teknik: s 4-9.                Målet är att du ska bli medveten om vad ämnet teknik innebär. 

Eng:

Info kommer

 

Geo:

Info kommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera sida