Kategori: Övrigt

Mingel på gräsplanen

Eleverna fick mingelkort. Uppgiften var att på engelska gå runt och samtala med dina klasskamrater.

  

 

Bilda meningar

Gör meningar med dessa engelska ord. Slumpade par som vanligt.