Kategori: Arbetsmaterial (sida 1 av 2)

Nordiska väsen

Snart kommer väsen att hemsöka elevernas städer. Vi måste bara först lära oss om dem. Vi utgår från den fantastiska boken:

Eleverna har fått ett väsen som de ska redovisa för andra grupper. Denna gång var det jätte, varulv, gengångare och kyrkogrim.

Kartor

På geografin skulle eleverna välja en världsdel och presentera den utifrån fakta från tematiska kartor.

Plocka skräp

Oj oj oj!

Tänk att folk kan göra på detta sätt!

Vårt uppdrag var att gå till stationen för att plocka skräp och vi häpnade över hur mycket som var slängt. Vår lilla tur gav överfulla soppåsar. Klassen jobbade entusiastiskt, även om det var skrämmande att så hur mycket som var slängt  på marken.

Rafiki

Idag fick vi besök av Andreas som kommer från Rafiki. Läs gärna mer om Rafiki;  http://rafiki.se/

Vi fick en fin inblick i hur barn som bor i Uganda kan ha det. Tack Andreas för ditt engagemang!

Korta berättelser

Vi hade tre papper, ett med rättigheter och två med olika berättelser från barn i olika länder. Texterna hade olika siffror och vi skrev den siffran på rättigheter som var med i den texten. Vi jobbade i grupp. / Ludvig och Saga

img_4922

img_4920

Redovisning

Barnkonventionen redovisades.

img_4855

Besök från militären

På samhällskunskapen har vi pratat om FN.  I samband med detta tyckte vi att det kunde vara intressant att höra hur det är att  vara anställd som militär i Sverige. Jimmy anmälde sig som frivillig och kom hit klädd som han är i yrket, d v s tungt, dock utan vapen.

Tänk så många nya begrepp vi fick lära oss idag. Jimmy har rekordet på besökstid; två timmar. Vi börjar bli slipade på att ställa frågor och hålla kvar våra föräldrar i klassrummet. Tack Jimmy, detta gjorde du bra!

Barnkonventionen

Samhällskunskap och en gruppövning om skillnaden mellan  en önskan och ett behov är. Vad säger barnkonventionen?

img_1508 img_1510 img_1512 img_1513

Redovisning

img_4202

Nu är vi igång med att redovisa våra länder.

Tummel

Idag fick vi njuta av musikgruppen Tummels konsert. Gruppmedlemmarna var så musikaliska och alla elever satt som trollbundna när de spelade. Så många olika instrument de använde, imponerande.

Efter konserten hade vi rast och sedan var det workshop. Eleverna fick gruppvis berätta och kommentera sin egen släkts flytthistoria. Vi upptäckte att flera i klassen hade släkt från Finland.

Äldre inlägg