Sjukanmälan:

0411-53 63 39

Undervisande lärare i åk 5

Klasslärare och har NO-ämnena, teknik, matematik och bild:

angela.fritz@skolan.skurup.se

Svenska och engelska:

malin.grandin@skolan.skurup.se

SO-ämnen:

helena.johansson@skolan.skurup.se

Idrott och musik:

eva.m.magnusson@skolan.skurup.se

Slöjd:

inger.sollven-jonsson@skolan.skurup.se

goran.karlsson@skolan.skurup.se

 

Annan personal som kan vara bra att kunna kontakta

Rektor:

dorthe.nicklasson@skurup.se

0411-53 81 65 eller 0703-20 01 93

Mobbingteam:

carina.nilsson@skolan.skurup.se

kristin.jonsson@skolan.skurup.se 

Skolsyster:

linda.mallin@skurup.se

Kurator:

Annika Larsson 0738-56 07 48

annika.larsson@skurup.se