Om oss

 

Personerna bakom sidan ”Stjärnorna på Hallenborg” är elever och lärare i årskurs 6 på Hallenborgskolan i Rydsgård. Angela Fritz är lärare i bild, matematik, fysik, kemi, biologi, teknik och under en period i sexan även för vissa SO-ämnen.  Malin Grandin undervisar engelska, och är ansvarig för undervisningen i  historia, religion, geografi och samhällskunskap. Vi har en lärarstudent som heter Hima.  I klassen går 17 vetgiriga och positiva elever. Nedan får ni en presentation av eleverna, även om den är från årskurs 5, så några har flyttat men vi vill så gärna ha dem kvar därför får de vara med i filmen.

Vi vill ha ett forum där vi visar föräldrar och andra nyfikna vad vi gör och lär i skolan. Vi har flera syften med vår blogg;

 • Vårt huvudsyfte med bloggandet är att göra lärandet transparent. Tack vare bloggen kan vår klass visa hur vi arbetar och med vad. Vår förhoppning är att våra inlägg medför att familjer pratar lärande  hemma, eftersom de via bloggen får ett levande diskussionsmaterial.  En positiv bieffekt med bloggandet (som är svår att återge trovärdigt till vårdnadshavare) är elevernas positiva attityd gentemot lärande och varandra, men via filmer och fotografier blir denna glädje tydlig. Alltså anser vi att det inte bara är att visa lärandet som är intressant, utan även vår bieffekt, att bloggläsare kan se elevernas engagemang i klassrummet, vi kan förmedla en positiv bild av skolan.
 • Ett annat syfte med vår blogg är att alla som vill och behöver se vad vi gör ämnesvis, lätt kan gå in under fliken ”Beting” och se vad som ska göras och målet med lärandeaktiviteten. Under fliken ”Läxor och prov” finns alltid uppdaterad information, så att alla vet vilka läxor vi har och när de ska vara färdiga.
 • Vårt tredje syfte med bloggen är att eleverna ska fungera som inspiratörer åt varandra med bland annat matematikgenomgångar och boktips. Vi arbetar med pedagogiska filmer som ska underlätta lärandet. Om elev eller föräldrar känner sig osäkra på några lärandemoment kan de se filmen så många gånger som behövs för att förstå, eleverna blir ett kollegialt lärande även digitalt.
 • Ytterligare ett syfte är att vi kan digitalisera undervisningen än mer. Automatiskt diskuteras  hur du ska uppföra dig i den digitala världen, till exempel hantera källkritik och upphovsrättslagen så det du publicera är rätt.
 • Slutligen kan vi också konstatera att vi har fått en mottagare – hela världen – till det vi gör.

Beträffande upphovsrättslagen har vi lärt oss en hel del. Vi  kommer endast att använda oss av våra egna bilder och filmer på den här sidan. De bilder som förkommer på bokomslag under  ”Boksnurran” har bokförlagen godkänt att vi publicerar (Wahlstöms, Hegas, Opal, rabén&sjögren, Norstedts, BERGHS, Tiden, Argasso, Alfabeta, Argument Förlag AB , Natur och kultur).  Vi har kontaktat förlagen och de tillåter att vi publicerar bilder på böckerna, om vi skriver förlag under bilderna. Om ni som besöker vår sida vill låna bilder, vill vi att ni frågar oss. Den musik som förekommer är från iMovies egna arkiv, vilket eleverna numera lärt sig är det enda de får använda. Lärarna granskar allt som publiceras på sidan innan det blir offentligt. Det är bara lärarna som har möjlighet att publicera.

Vi har även lärt oss att hantera Imovie. Innan vi började blogga var det bara några få elever som faktiskt vågade göra filmer, nu kan samtliga elever i klassen göra en film , granska och förbättra den.  De vet också hur man bör uppföra sig på en film som ligger på vår klassblogg. Härligt är att jag som pedagog kan be vem som helst att göra en pedagogisk film eller dylikt och då  antar eleverna utmaningen med glädje. Emellanåt granskar vi vad vi publicerat tillsammans på klassråden och då utifrån ett lärandeperspektiv – vad går att förbättra och på vilket sätt. Vi pedagoger har lärt oss mycket, det är svårt att precisera mer än att vi märker att eleverna har fått ett annat driv, de älskar att dokumentera på bloggen att visa världen vad de kan och gör.

Bloggen har visat sig vara ett värdefullt verktyg när läroplanens syften ska uppfyllas, bland annat är det intressant att se hur våra  eleverna blivit mer motiverade i sitt lärande än de var tidigare.  Att använda hela världen som mottagare för det du gör är en stark drivkraft. Vi kopplar vår blogg till läroplanen i de olika ämnen, på olika sätt.  Under rubrik  3.17  (svenska) står det i läroplanens syftesbeskrivning att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera i både tal och skrift och att kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Det är just det som vi numera så enkelt kan få våra elever att förstå utifrån en blogg eller vlogg. Bloggen är ett lärandeverktyg som slår igenom i alla avseende. Vi har fått en gemensamhet som vi inte hade tidigare, men nu har, när vi tillsammans skapar filmer och annan dokumentation som presenteras. I skolan arbetar både pedagoger och elever med att göra inlägg. Vem det är som gör inlägg styrs av verksamheten. Ibland är det mest önskvärt att en pedagog dokumenterar och då görs detta istället för att en elev gör det. I andra sammanhang är det meningen att eleverna gör inläggen eftersom själva lärandet är uppbyggt runt att göra inlägget.

Vår motivering till varför vårt bidrag borde få pris i webbstjärnans tävling är att vi har ett transparent lärande som är föräldrar och andra läsare till gagn. Vi visar världen hur mycket lärandeprocesser vi har och med vilket engagemang detta sker. Alla som vill, kan se att här pågår alltid ett lärande, nya utmaningar, kreativa lösningar och en ständig mix av samarbete och kollegialt lärande elever emellan. Efter att ha använt bloggen i denna klass, lite mer än en termin, har vi insett lite överraskande faktiskt, att bloggen är en oerhörd motivationskälla för elever så väl som pedagoger. Det har visat sig att lärandet med till exempel pedagogiska filmer är stort för både de som gör filmen och de som ser filmen. Bloggen är ett betydelsefullt verktyg som engagerar eleverna i skolarbetet. Sanningen att säga så har bloggen även bidragit med att vi pedagoger har fått ett verktyg som gör vårt arbete roligare och ännu mer intressant. Vi kan inte tänka oss att arbeta utan detta verktyg, förhoppningsvis tycker våra bloggläsare likadant.

2 kommentarer

 1. Surrlisingpy well-written and informative for a free online article.

 2. Heja Stjärnorna på Hallenborg! Jag är så stolt över ert arbete och det är spännande att följa med i er lärorika skolvardag 🙂

  Jag önskar er lycka till i tävlingen!

  Lyckosparkar från er Rektor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*